Entity Framework Core 1. rész: alapok

Posted on sze 08 november 2017 in C# • 7 min read

Az Entity Framework egy ORM (object-relational mapping) keretrendszer .NET környezetben. Az object-relational mapperek használatával lehetővé válik többek között az adatbázis adatainak létrehozása, lekérdezése és manipulálása objektum orientált szemlélet megvalósításával.

Az Entity Framework Core az Entity Framework pehelysúlyú, cross-platform verziója. Az EF Core támogatja a legfontosabb adatbázisokat, mint például SQL Server, SQLite, PostgreSQL, SQL Server CE, MySQL.

Használatával a fejlesztés során a business objectekre több figyelmet fordíthatunk, gondoskodik helyettünk a connectionStringről, a megfelelő parancsokról, stb.

Az EF Core open source, így bárki által szabadon hozzáférhető, sőt szerkeszthető a forráskódja, elérhető az alábbi linken.

EF Core 2 telepítése

A .NET Core 2 alkalmazások fejlesztéséhez mindenképpen szükség van a .NET Core 2.0 SDK-ra, ami letölthető innen. Ha az EF Core 2-t a teljes .NET Frameworkon szeretnénk használni és nem a .NET Core-on, akkor használjuk a Visual Studio 2017 legalább 15.3 verzióját, Visual Studio 2015 esetén pedig upgrade-eljük a NuGet-et a 3.6.0 verzióra.

A Visual Studio korábbi verzió használata esetén a project fájlunkhoz adjuk hozzá a következő sorokat:

<AutoGenerateBindingRedirects>true</AutoGenerateBindingRedirects>
<GenerateBindingRedirectsOutputType>true</GenerateBindingRedirectsOutputType>

EF Core 2 workflow

EF Core Basic workflow

 1. Mikor az Entity Frameworkkel dolgozunk, az első lépés általában a domain classok (vagy business classok) létrehozása
 2. Ezután az Entity Framework API-k segítségével létrehozzuk a domain classok alapján az adatmodellünket
 3. Szintén az EF API-k segítségével létrehozhatunk LINQ To Entities lekérdezéseket az osztályokkal kapcsolatban
 4. Az EF figyelemmel követi az objektumok állapotát, SQL lekérdezéseket hoz létre és végre is hajtja azokat, valamint a lekérdezések eredményéből osztályokat generál számunkra

Solution létrehozása

Hozzunk létre egy Console Appot Visual Studioban a .NET Core-t célozva, és nevezzük el ToDoApp néven:

EF ConsoleApp

Következő lépésként adjuk hozzá az Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer package-t vagy a NuGet Package Manager UI-n vagy a Package Manager Console-on keresztül. Ezek a Tools => NuGet Package Manager menüből érhetők el. A példában a console-t használom, de a grafikus felület is tökéletesen megfelelő volna. A package végén az SqlServer azt jelzi, hogy adatbáziskiszolgálónak az SQL Servert fogjuk használni, de ezenkívül sok más adatbázishoz is elérhető a megfelelő package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Business classok és kapcsolataik

A példánkban egy nagyon egyszerű ToDo alkalmazás osztályait hozzuk létre. Vannak projektjeink, amelyekhez feladatok tartoznak. Egy-egy feladatnak mindig van egy felelőse, aki az adott feladat elvégzéséért felel. Egy feladat egy projekthez tartozhat csak.

adatbázis

A business classok részére hozzunk létre egy Model nevű könyvtárat a projekten belül. Figyeljünk arra, hogy az osztályaink publikusak legyenek! Az osztályok a következőképpen néznek ki

Consultant

using System.Collections.Generic;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Consultant
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }        
    public IEnumerable<Task> Tasks { get; set; }    
  }
}

Ebben az osztályban az Id property szolgál az egyedi azonosító nyilvántartására, a Name tartalmazza a Consultant nevét, a Tasks property pedig az adott consultanthoz tartozó feladatokat jelöli.

Project

using System.Collections.Generic;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Project
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public IEnumerable<Task> Tasks { get; set; }    
  }
}

A Project osztályban az Id szintén az egyedi azonosító, a Name a projekt elnevezését jelöli, míg a Description a projekt rövid leírását. A Tasks az adott projekthez tartozó feladatok nyilvántartására szolgál.

Task

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Task
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }    
    public Project Project { get; set; }
    public int ProjectId { get; set; }
    public Consultant Consultant { get; set; }
    public int? ConsultantId { get; set; }
  }
}

Ebben az osztályban az Id a fentiekhez hasonlóan egyedi azonosító, a Name és a Description a feladat elnevezését, valamint rövid leírását tartalmazza. A Project és a Consultant referencia vissza a projektre és a consultantre. Ezeket nevezzük navigation property-nek is. A ProjectId és a ConsultantId pedig explicit property, ami a foreign key-t tartalmazza, a Project Id-t és a Consultant Id-t. Egy feladat nem létezhet projekten kívül, viszont olyan helyzet előfordulhat, hogy a feladathoz egyelőre még nincs hozzárendelve felelős, ezért Nullable property-ként hozzuk létre a ConsultantId-t.

One-To-Many kapcsolatok definiálása

Az Entity Framework modellek esetén az egyes osztályok közötti kapcsolatokat navigation property-kkel tudjuk létrehozni. A navigation property-ket akkor használjuk, amikor nem primitív adattípusokkal dolgozunk. Minden osztályunk tartalmaz olyan property-ket, amiknek a típusa könnyen megfeleltethező az adatbázis kiszolgáló egy-egy adattípusának (string, int a fenti példákban), ugyanakkor Project, Task vagy Consultant adattípus nem létezik egyik adatbázis kiszolgáló esetében sem. Ilyenkor sietnek segítségünkre a navigation property-k.

A Task osztálydefiníciónk lehetővé teszi a Consultant navigation property-nek köszönhetően, hogy minden feladatnak legyen egy felelőse (itt ebben az esetben reference navigation property-ről beszélünk, az értéke 0 vagy 1 lehet). A Consultant osztályban a Tasks navigation property (ezt collection navigation property-nek is nevezzük) biztosítja, hogy egy Consultantnak több feladata lehessen.

A független osztálynak azt tekintjük, amelyikben a collection navigation property található, a függőnek pedig azt, amelyikben a reference.

A navigation property-knek köszönhetően könnyedén navigálhatunk az egyes osztályok között akár kódból is:

foreach (var task in consultant.Tasks)
{
  ...
}

task.Consultant = new Consultant();

A fenti példáinkban mi a navigation property mellett expliciten is megadtuk a foreign key-t minden esetben. Az így megadott kapcsolat egy teljesen definiált kapcsolatnak tekinthető, ezért ha nem Nullable-ként adtuk volna meg a ConsultantId-t, akkor mindenképpen kötelező elem, ugyanis ilyen esetekben a referencia constraint Cascade lenne. Ez azt jelentené, hogy amennyiben törlünk egy consultantet, törlődne az összes olyan task, ami az övé volt. A valóságnak ez azért nem felelne meg, ezért szükséges Nullable-re állítani a foreign key-t. A task és projekt viszonyában viszont helyes eljárás a Cascade, ugyanis ha megszűnik egy projekt, akkor a projekt feladatai is okafogyottá válnak, így ott maradhat a not nullable foreign key.

Az adatmodell létrehozása

A business classok után szükségünk lesz az adatmodell létrehozására. Az adatmodellünket a DbContextből fogjuk származtatni. Ahhoz azonban, hogy elérjük a DbContextet, telepítenünk kell a Microsoft.Entityframeworkcore.Tools package-t. Ez a telepítés történhet grafikus felületen, vagy a Package Manager Console-ból is:

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Ha megvagyunk, hozzuk létre a Models mappában a ToDoContext.cs állományt:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ToDoContext : DbContext
  {
    public DbSet<Task> Tasks { get; set; }
    public DbSet<Project> Projects { get; set; }
    public DbSet<Consultant> Consultants { get; set; }
  }
}

DbContext

Az Entity Framework Core DbContext osztálya egy API, ami a következőkért felel:

 • adatbáziskapcsolatok létrehozása és menedzselése
 • adatokkal kapcsolatos műveletek, lekérdezések
 • változáskövetés: figyelemmel követi az objektumok állapotát (hozzáadott, változatlan, változtatott, törölt)
 • modellépítés
 • objektumok chache-elése: chache-eli az objektumokat, és a memóriában lévő objektumokkal kapcsolatban onnan veszi az adatot, és nem hajt végre újabb lekérdezést az adatbázisból
 • adatok mappelése
 • tranzakciókezelés: a SaveChanges() metódus egy transactiont hoz létre és az összes lekérdezést abba rakja bele, hiba esetén rollbacket hajt végre

DbSet

A DbSet lényegében a repository pattern egy implementációja. A DbSetek a DbContext property-jeként kerültek hozzáadásra, az adatbázistáblákat jelképezik. Alapesetben az adatbázistáblák elnevezését is ezek adják. A fenti példánkban a Tasks property egy Task listát jelképezi, ami konvenció szerint az adatbázis Tasks táblájára kerül mappelésre. A Projects egy projektgyűjteményt jelképez és a Projects adatbázistáblára mappelődik, a Consultant ugyanígy.

A DbSetek a memóriában lévő objektum kollekciókat jelentik. Ahhoz, hogy bármilyen módosítás az adatbázisban is végbe menjen, szükséges lesz a SaveChanges() metódus (erről részletesen a következő bejegyzésben) meghívása.

A létrehozott DbSetekre közvetlenül tudunk lekérdezéseket futtatni, például:

var _context = new ToDoContext();
_context.Consultants.ToList();

Az adatbáziskiszolgáló és connection string beállítása

Az EF Core-ban explicit módon szükséges az adatbáziskiszolgáló és a connection string megadása, amire lehetőség van a DbContextben. A DbContext rendelkezik egy virtuális metódussal, az OnConfiguringgal, aminek paramétere a DbContextOptionsBuilder. Az optionsBuilderben be tudjuk állítani a kiszolgálót a UseSqlServer extension methodnak köszönhetően, ami azért érhető el, mert referenciaként behivatkoztuk a projektünk elején.

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ToDoContext : DbContext
  {
    public DbSet<Task> Tasks { get; set; }
    public DbSet<Project> Projects { get; set; }
    public DbSet<Consultant> Consultants { get; set; }   

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      optionsBuilder.UseSqlServer("Server = .; Database = ToDoApp; Trusted_Connection = True; ");
    }
  }
}

Migration

Alkalmazásfejlesztés során az újabb és újabb követelmények megjelenésével gyakran változik a modellünk, és elengedhetetlen, hogy ezzel az adatbázis is szinkronban legyen. A migration ezt teszi lehetővé. A migrationöket a Package Manager Console-ból tudjuk alapból végrehajtani, de létezik parancssori alkalmazás is erre, ha külön telepítjük a megfelelő package-t. A példákban a PMC-t használjuk majd az egyszerűség kedvéért.

Migration workflow

A fenti ábrán is jól látható a folyamat, ami a migration lényegét jelenti. Ha létrejön vagy változik a modell, akkor szükséges létrehozni egy migrationt, ami ezt leképezi. A migration lefuttatása után azt alkalmazva az adatbázisra szinkronba kerül egymással a modell és az adatbázis.

Migration létrehozása

Amikor létrehozunk egy migrationt, a keretrendszer összehasonlítja a modell állapotát az előző migrationnel (már ha van olyan) és generál egy fájlt, amiben egy osztályt hoz létre olyan néven, ahogyan elneveztük a migrationt. Ez az osztály a Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.Migration osztályból öröklődik és tartalmazza az Up és Down metódusokat. Az előbbi az összes módosítást tartalmazza a modellel kapcsolatban, ami az előző migration óta történt az adatbázishoz képest. Az utóbbi pedig visszavonja ezeket a változásokat, visszaállítva az adatbázist az előző migration állapotába. Ezzel egyidőben egy ModelSnapshot állomány is létrejön vagy módosul, ha már létezett, ami a modellünk éppen aktuális állapotát tartalmazza.

Hozzuk létre az első migration-ünket. Adjuk ki a következő parancsot a PMC-ben:

add-migration InitialMigration

Ha sikeresen lefutott a script, akkor létrejön egy Migrations mappa, ami tartalmazza a migration-ünket, valamint egy snapshot állományt, ami a modell jelenlegi állapotát mutatja. A migration fájlban láthatók a tábláink, azok közötti kapcsolatok, stb.

Migration alkalmazása scriptként és közvetlenül az adatbázisra

Tesztadatbázisra általában közvetlenül tudjuk alkalmazni a migrationt, ilyenkor nincs más dolgunk, mint kiadni az update-database parancsot:

update-database

Ezzel szinkronba kerül az adatbázis és a modellünk. Ha megnyitjuk az adatbázisunkat SQL Serverben, láthatjuk, hogy létrejöttek a táblák és az azok közötti kapcsolatok is rendben.

Előfordulhat azonban olyan helyzet, production adatbázisoknál elég gyakran, hogy nem tudjuk közvetlenül az adatbázisra alkalmazni a migrationt. Ilyenkor lehetőségünk van egy SQL scriptet generálni, ami aztán lefuttatható a megfelelő adatbázison. Ennek létrehozása a script-migration paranccsal történik.

script-migration

Amennyiben az -idempotent paraméterrel alkalmazzuk a migrationt, akkor a migration history-t ellenőrizve csak azokat a módosításokat alkalmazza, amelyek korábban még nem kerültek alkalmazásra.

script-migration -idempotent

Ebben a bejegyzésben megismerkedtük az Entity Framework alapjaival, az adatmodell kialakításával, az egy-a-többhöz kapcsolat létrehozásával, a migrationnel és az adatbázis legenerálásával. A következő bejegyzésben megismerkedünk az egy-az-egyhez és a több-a-többhöz kapcsolatok kialakításával, valamint a reverse engineeringgel (amikor már meglévő adatbázisból hozzuk létre a modellünket) és az egyszerűbb lekérdezésekkel.