Entity Framework Core 2. rész: Fluent API, one-to-one és many-to-many kapcsolatok

Posted on P 01 december 2017 in C# • 4 min read

Az előző bejegyzésben megnéztük, hogy hogyan tudunk létrehozni konvenció alapján one-to-many kapcsolatokat. Konvenció alapján ugye akkor jön létre kapcsolat két entitás között, ha navigation property-ket szerepeltetünk (egy property navigation property, ha olyan adattípusú, amely nem feleltethető meg egyetlen olyan típusnak sem, ami az általunk használt adatbáziskiszolgáló számára értelmezhető).

Fluent API

A konvención túl Fluent API segítségével is létrehozhatjuk a korábbi one-to-many kapcsolatainkat, ebből a bejegyzésből pedig az is kiderül, hogy a one-to-one és a many-to-many kapcsolatok létrehozásához viszont nélkülözhetetlen.

A korábbi one-to-many kapcsolatot a következő módon tudjuk beállítani Fluent API-val:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ToDoContext : DbContext
  {
    ...

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity<Task>()
        .HasOne(t => t.Project)
        .WithMany(p => p.Tasks)
        .IsRequired()
        .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
    }
  }
}

Látható, hogy a navigation property-k beazonosítása után a HasOne/HasMany és a WithOne/WithMany használatával tudjuk a kapcsolatokat beállítani. A HasOne/HasMany annak az entitásnak a navigation property-jére vonatkozik, amit éppen konfigurálunk (a fenti példában a Taskra), míg a WithOne/WithMany az inverz navigációért felel. A HasOne és WithOne a reference navigation property-k esetén használatos, míg a HasMany és a WithMany a collection navigation property-kre vonatkozik.

Az előző bejegyzésben láttuk, hogy konvenció alapján egy foreign key opcionálissá tehető, ha Nullable típusokat használunk. Ha azonban nem áll rendelkezésre Nullable típus, akkor a Fluent API segítségével van erre lehetőségünk az .IsRequired(false) megadásával. Ha egy foreign key kötelezően megadandó, akkor: .IsRequired().

Amit még mindenképpen érdemes a Fluent API segítségével konfigurálni az a DeleteBehavior, vagyis hogyan viselkedjenek az entitások a független entitás törlése esetén. A példánkban: mi legyen a Taskkal, ha a Taskot tartalmazó Projectet töröljük? A következő lehetőségek közül választhatunk:

 • Cascade a függő entitások törlődnek a memóriában és az adatbázisban is
 • ClientSetNull ez a default viselkedés, memóriában a foreign key nullra állítódik, adatbázis változatlan marad
 • SetNull mind a memóriában, mind az adatbázisban a foreign kell nullra állítódik
 • Restrict nem történik változtatás

Many-to-many kapcsolatok

Az EF Core-ban a jelenlegi 2.0 verzióban és a következő 2018 első vagy második negyedévére tervezett 2.1 sem várható még, hogy egy join table-t reprezentáló entitás nélkül létre lehessen hozni many-to-many kapcsolatot.

Jelenleg tehát ez úgy lehetséges, hogy létrehozunk egy entitást, ami a join table funkciót fogja ellátni és külön-külön implementálunk két one-to-many kapcsolatot.

A many-to-many kapcsolatokat tartalmazó adatbázisunk így néz most ki:

adatbázis

A Project és a Consultant osztályokat kibővítjük a kötőentitásra vonatkozó navigation property-kkel, a kötőentitást pedig létrehozzuk:

UserProject

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ConsultantProject
  {
    public Consultant Consultant { get; set; }
    public int ConsultantId { get; set; }
    public Project Project { get; set; }
    public int ProjectId { get; set; }
  }
}

Consultant

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Consultant
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }        
    public IEnumerable<Task> Tasks { get; set; } 
    public IEnumerable<ConsultantProject> ConsultantProjects { get; set; }
}

Project

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Project
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public IEnumerable<Task> Tasks { get; set; }
    public IEnumerable<ConsultantProject> ConsultantProjects { get; set; }
  }
}

Ha ezzel megvagyunk, létre kell hoznunk egy composite foreign key-t (ilyenkor a kulcs több különböző property-ből áll) a Fluent API segítségével, valamint definiálni az entitások között kapcsolatokat és a törlés esetén alkalmazandó viselkedést. Composite foreign key csak és kizárólag Fluent API-val hozható létre, konvenció alapján vagy Data Annotation-nel (erről későbbi bejegyzésben lesz szó) jelenleg nem, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem is tervezik.

Bővítsük ki a ToDoContext.cs állományt a szükséges adatokkal:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ToDoContext : DbContext
  {
    ...

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      modelBuilder.Entity<ConsultantProject>()
        .HasKey(c => new { c.ConsultantId, c.ProjectId });
      modelBuilder.Entity<ConsultantProject>()
        .HasOne(cp => cp.Consultant)
        .WithMany(u => u.ConsultantProjects)
        .HasForeignKey(cp => cp.ConsultantId)        
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);        
      modelBuilder.Entity<ConsultantProject>()
        .HasOne(cp => cp.Project)
        .WithMany(p => p.ConsultantProjects)
        .HasForeignKey(cp => cp.ProjectId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      base.OnModelCreating(modelBuilder);
    }
  }
}

One-to-one kapcsolatok

Ha szeretnénk a consultantek esetén profilképet megjeleníteni, akkor szükségünk van egy one-to-one kapcsolat létrehozására, hiszen egy profilkép csak egy consultanthez tartozhat és egy consultantnek egyszerre csak egy profilképe lehet látható.

ProfilePicture

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ProfilePicture
  {
    public int ProfilePictureId { get; set; }
    public byte[] Image { get; set; }
    public string Caption { get; set; }

    public int ConsultantId { get; set; }
    public Consultant Consultant { get; set; }
}

Consultant

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class Consultant
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }            
    public IEnumerable<Task> Tasks { get; set; } 
    public IEnumerable<ConsultantProject> ConsultantProjects { get; set; }
    public ProfilePicture ProfilePicture { get;set; }
}

Az első lépésben már látható a one-to-many kapcsolathoz képest egy különbség: itt nem collection property-t vezettünk be a foreign key-hez, hanem egy szimpla referencia property-t. A Fluent API-ban a HasOne és WithOne segítségével fogjuk beállítani ezt a kapcsolatot. Itt azonban van még egy trükk, ugyanis amíg a one-to-many kapcsolat esetén egyértelmű, hogy melyik a függő és a független entitás (függő, amelyben a referencia navigation property van, független, amiben a collection navigation property), itt nekünk kell ezt expliciten megadni a .HasForeignKey segítségével:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ToDoApp.Models
{
  public class ToDoContext : DbContext
  {
    ...

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      ...

      modelBuilder.Entity<Consultant>()
        .HasOne(c => c.ProfilePicture)
        .WithOne(p => p.Consultant)
        .HasForeignKey<ProfilePicture>(p => p.ConsultantId)

      ...  
    }
  }
}